Najnižja cena v zadnjih 30 dneh in druge pomembne novosti ZVPot-1 za spletne trgovce

25. januarja 2023 je v veljavo stopil novi zakon o varstvu potrošnikov ZVPot-1, ki se v veliki primerov dotika prav spletnih trgovin. Vse spletne podjetnike želimo opomniti na 5 pomembnih točk v tem zakonu, da bo vaše poslovanje v skladu z aktualno zakonodajo. 

Še podrobneje pa se bomo spustili v razlago (in WordPress rešitve) najbolj famozne spremembe, obveznosti prikazovanja najnižje cene v zadnjih 30 dneh, ki večini spletnih trgovcev povzroča preglavice. 

Celoten zakon je za nas, spletne trgovce in upravljalce spletnih trgovin, prinesel korenite spremembe, vsa dodatna pojasnila pa bomo še naprej spremljali na spletnih straneh tržnega inšpektorata. 

Posebni popusti ali pribitki na različne načine plačila

V vaši spletni trgovini lahko nudite posebne prodajne pogoje. V praksi to pomeni, da so dodatne cene (ali popusti) dovoljeni tudi za posebne plačilne metode (plačilo po povzetju, plačilo s karticami). Ne glede na vse pa je potrebno upoštevati, da te nove – dodatne cene – ne smejo presegati dejanskih stroškov, ki jih imate kot spletni trgovec. 

Postopek v primeru neskladnosti blaga

Če se neskladnost blaga pokaže v manj kot 30 dneh po dobavi, ima potrošnik pravico do zavrnitve – v tem času lahko odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo kupnine, ne da bi moral najprej zahtevati popravilo ali zamenjavo blaga. ZVPot-1 v korist potrošnika podaljšuje obdobje, v katerem velja zakonska domneva o obstoju neskladnosti blaga ob dobavi, s 6 na 12 mesecev. V tem obdobju je dokazno breme na prodajalcu – to je tisti, ki mora dokazati, da napak ob dobavi blaga ni bilo.

Zavajajoče poslovne prakse v mnenjih in priporočilih strank

Zakon v svojem 51. členu natančno tudi ureja zavajajoče poslovne prakse, osredotočili pa se bomo na del, ki ureja pomemben element vseh uspešnih spletnih trgovin – priporočila in mnenja strank.

26. in 27. točka 51. člena ZVPot-1 namreč urejata mnenja (ocene), s katerimi stranke ovrednotijo posamezne izdelke in priporočila, ki so objavljena na družbenih omrežjih z namenom promocije izdelkov. Z uveljavitvijo zakona so lažna mnenja in priporočila sedaj še posebej definirana kot zavajajoče poslovne prakse, čeprav so bila že prej sporna.

Novi zakon tudi opredeljuje, da morate za vsako oceno izdelka potrošnika zagotoviti razumne ukrepe za preverjanje, ki dokazujejo, da je mnenje resnično podal potrošnik, ki je izdelek tudi uporabljal ali kupil. Če nimate dokaza, da je mnenje o izdelku res podal potrošnik, ki je izdelek kupil in uporabljal, mnenja najverjetneje ni smotrno objaviti. Ob obisku inšpekcije bodo namreč od vas zahtevali prav takšna dokazila. 

Znižan rok za odpravo napak v okviru garancije

Pomembna sprememba za vse spletne in fizične trgovce pa je tudi sprememba roka, v katerem mora trgovec odpraviti napake v okviru garancije. Po novem mora tako garant (pooblaščeni serviser ali prodajalec, v primerih ko on izda garancijski list) napake, ki jih pokriva garancija, odpraviti v 30 dneh od dneva, ko je od potrošnika prejel zahtevo za popravilo (prej 45). Če tega ne naredi v 30 dneh, pa je dolžan potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim. (1. točka 97. člena ZVPot-1).

Ta rok se v bolj kompleksnih primerih lahko podaljša, vendar za največ 15 dni. Ker je zakon sprejet z namenom dodatnega informiranja in varovanja potrošnika, mora garant obvestiti potrošnika o razlogih in času podaljšanja. (2. točka 97. člena). 

V luči te spremembe bomo morali spletni trgovci pospešiti ali optimizirati proces, da bo popravljen izdelek vrnjen potrošniku pravočasno.

Najnižja cena v zadnjih 30 dneh

Za spletne trgovce je največji izziv zagotovo programska ureditev spletnih strani v skladu s 15. členom novega ZVPot-1 (“Znižanje cene in razprodaja”). Na podlagi tega člena je veliko lastnikov spletnih trgovin, ki bazirajo na WordPress ali drugih platformah, primorano razviti ali kupiti programske rešitve, ki omogočajo prikazovanje in beleženje treh različnih cen. Dikcija tega člena zakona je naslednja:

15. člen

(znižanje cene in razprodaja)
(1) Pri znižanju cene blaga podjetje označi prejšnjo ceno in znižano ceno.
(2) Za prejšnjo ceno se šteje najnižja cena, ki jo je podjetje uporabljalo v zadnjih 30 dneh pred uporabo znižane cene.(3) Ne glede na prejšnji odstavek se pri blagu, ki je na trgu manj kot 30 dni, za prejšnjo ceno šteje najnižja cena, po kateri je podjetje ponujalo blago pred znižanjem cene v obdobju, v katerem je bilo blago na trgu.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena in prejšnji odstavek se v primeru neprekinjenega postopnega zniževanja cene za prejšnjo ceno iz drugega odstavka tega člena šteje cena, ki je bila najnižja cena najmanj 30 dni pred prvo znižano ceno v neprekinjenem postopnem zniževanju cene.
Izsek 15. člena

Zakonodaja po novem namreč ne zahteva več zgolj navedene redne cene in znižane cene, temveč tudi prejšnjo ceno, ki je najnižja v zadnjih 30 dneh. Ne skrbite, vse je razloženo tudi na primeru spodaj v tabeli. 

Pri prejšnji ceni je pomembno, da se beleži 30 dni. V kolikor se odločite izdelku večkrat zapored znižati ceno, potem je prejšnja cena, ki jo morate prikazati, še vedno redna cena – razen v primeru, ko niz zniževanja cene prekinete s povišanjem cene. Takrat se mora prikazovati najnižja cena v zadnjih 30 dneh – ta je lahko nižja od trenutne znižane cene vašega izdelka. 

Praktični primer prikaza najnižje cene v zadnjih 30 dneh

Na spletu je za WooCommerce spletne trgovine na voljo kar nekaj razširitvenih vtičnikov, ki to sicer rešujejo, vendar pa vsi niso skladni z aktualno zakonodajo. V veliko primerih namreč ne prikazujejo cene v skladu z novim zakonom o varstvu potrošnikov, saj kot najnižjo ceno uporabijo znižano ceno. 

Pred nakupom vtičnika vsekakor v svojo raziskavo vključite tudi preverjanje skladnosti z vsemi zahtevami zakona. 

Opazili smo tudi, da nekateri razširitveni vtičniki ali računovodski programi modificirajo zgolj prikaz, ne spremenijo pa cene izdelka v podatkovni bazi in nimajo urejene zgodovine hranjenja preteklih cen.

V podjetju WPM smo z WordPress vtičnikom Show lowest price to rešili z avtomatičnim zapisovanjem cen vsako uro (ko ena izmed strank prvič obišče stran izdelka) ter dnevnim preverjanjem vseh izdelkov. V tem primeru se rešuje tudi začasno znižane izdelke (z določenim časovnim pravilom). To je pomembno tudi ob hkratni uporabi vtičnikov, ki modificirajo znižane cene (tak primer je Woo Discount Rules), kateri ne posodabljajo cene izdelka skozi WooCommerce. 

Zaključek

V večini primerov lahko podjetja sama uveljavijo zadostne spremembe, ki jih zahteva novi zakon. V podjetju WPM pa smo se osredotočili na rešitev problema, ki je bolj tehnične narave. Zaradi tega, smo razvili vtičnik Show lowest price, ki ureja problematiko iz 15. člena ZVPot-1 (najnižja cena v zadnjih 30 dneh). Naš vtičnik prikazuje vse cene v skladu z novo slovensko zakonodajo, podpira večjezičnost in omogoča avtomatično osveževanje cen.

Novi zakon prinaša nekatere korenite spremembe, ki jih je potrebno upoštevati v odnosu do potrošnikov. Našteli smo nekaj ključnih točk in podrobneje opisali prikazovanje znižanih in prejšnjih cen, vsekakor pa vam svetujemo, da celoten zakon tudi podrobneje preučite. 

Podobni članki