Uvoz velike MySQL baze

Uvoz MySQL podatkovne baze, ki vsebuje ogromno podatkov preko aplikacije phpMyAdmin v tem primeru ne bo mogoč, saj ima HTTP protokol določene omejitve. V tem primeru lahko SQL datoteko uvozite preko SSH protokola. 1. SQL DATOTEKO NALOŽIMO NA STREŽNIK Najprej je potrebno SQL datoteko naložiti na vaš paket gostovanja. Datoteko naložite z uporabo FTP protokola. Datoteko lahko naložite v poljuben direktorij, sicer pa priporočamo kar “root” direktorij vašega paketa gostovanja. 2. UVOZ SQL DATOTEKE Na paket gostovanja se je najprej potrebno povezati preko SSH. Po tem, ko se boste uspešno povezali, boste samodejno pomaknjeni v “root” mapo paketa gostovanja (to lahko preverite z ukazom “pwd”). SQL datoteka (SSH) Za uvoz datoteke lahko uporabimo spodnji ukaz, kjer namesto “USERNAME” vpišemo uporabnika, ki ima dostop do MySQL podatkovne baze. Namesto “DATABASE” vpišemo…
Read More