Diagnostika težav na spletnih straneh s pomočjo orodij v cPanelu

Mnogokrat je brez dobrega poznavanja notranjega delovanja spletne aplikacije težko določiti, zakaj prihaja do posameznih težav. Lahko pa z nekaterimi cPanel orodji zberete več podatkov o težavah. Orodja so zbrana v razdelku Metrics. V nadaljevanju navajamo njihove opise in nekaj nasvetov, kako so nam pridobljeni podatki lahko v pomoč.  Posebno pozornost velja nameniti orodjem Visitors, Errors in CPU and Concurrent Connection Usage.

Visitors

Vmesnik prikazuje podrobne informacije o 1000 najnovejših obiskih spletnega mesta posamezne domene. Te informacije so po eni strani v pomoč pri pridobivanju podatkov o tem, kdaj vaše spletno mesto obišče največ obiskovalcev, po drugi pa pomagajo najti in odpraviti napake, na primer manjkajoče strani ali prekinjene povezave.

Do vmesnika je mogoče dostopati s klikom na ikono Visitors in nato na lupo v desnem delu tabele ob imenu posamezne domene.

Privzeto vmesnik prikaže naslednje podatke:

 • IP naslov obiskovalca
 • URL
 • čas, ko je obiskovalec dostopal do spletne strani
 • velikost
 • referenčni URL
 • uporabniški agent – brskalnik, ki ga je obiskovalec uporabil za dostop do spletnega mesta

Errors

Vmesnik v obratnem kronološkem vrstnem redu prikaže do 300 najnovejših vnosov v dnevnikih napak Apache. Še posebej je koristen pri iskanju težav z manjkajočimi datotekami, neveljavnimi povezavami in podobno. Pri tem velja opozoriti, da vmesnik prikaže le napake, ki vsebujejo uporabniško ime cPanel računa in da PHP napake tu niso prikazane.

Dnevnike napak PHP si je sicer moč ogledati s klikom na ikono File Manager v razdelku Files. Najdemo jih v mapi posamezne PHP skripte v error_log datotekah.

Bandwith

Funkcija omogoča vpogled v porabo pasovne širine spletne strani na določeni domeni za zadnjih 24 ur, zadnji teden in zadnje leto. Vključuje tudi statistične podatke, kot so uporaba HTTP, IMAP, POP3, SMTP in FTP.

Raw Access

Dnevnik dostopov posameznega spletnega mesta brez grafov, tabel in podobnega. Dnevnik je moč izvoziti v .zip obliki.

Dnevnik dostopov lahko analizirate tudi iz ukazne vrstice. Primer, analize arhiva dnevnikov dostopa, s katerim si lahko pomagate ugotoviti, kaj bi lahko dočeno uro (npr. 28. septembra 2017 ob 14h) odpiralo nove vhodne PHP procese na domeni (npr. vasadomena.si):

DOMAIN=vasadomena.si
TIMESTAMP=28/Sep/2017:14
zcat /home/$USER/logs/$DOMAIN-* | grep $TIMESTAMP | grep -iv '\.pdf\|\.gif\|\.svg\|\.ico\|\.ttf\|\.eot\|\.png\|\.woff2\|\.woff\|\.jpg\|\.css\|\.js\|\.xml\|\.jpeg' | cut -d'"' -f2 | cut -d'?' -f1 | cut -d' ' -f1,2 | sort | uniq -c | sort -rg | head

Webalizer FTP

Vmesnik prikazuje statistiko prometa programa Webalizer. Po kliku na lupo ob imenu domene, katere statistiko si želite ogledati, se pojavi nov vmesnik, ki prikazuje graf in povzetek statistike prometa za to domeno. Podrobneje si jih je moč ogledati s klikom na posamezni mesec v levem delu tabele.

Vmesnik privzeto pokaže naslednje podatke:

 • statistike po urah in dnevih
 • HTTP odzivne kode (200, 206, 301, 302, 304 itd.)
 • povezave, preko katerih obiskovalci dostopajo do spletne strani in tiste, preko katerih jo zapuščajo
 • referenčni URL
 • uporabniški agent – brskalnik, ki ga je obiskovalec uporabil za dostop do spletnega mesta
 • državo obiskovalca

Resource Usage

Vmesnik prikazuje delovanje spletne strani in porabo sistemskih virov v določenem časovnem obdobju.

Po kliku na CPU and Concurrent Connection Usage cPanel prikaže povzetek stanja cPanel računa glede na sistemske vire, ki so mu dodeljeni. Obstajajo trije tipi povzetkov:

 • Your site had no issues in the past 24 hours.

Povzetek preprosto pomeni, da cPanel račun v zadnjih 24 urah normalno deluje v okvirih zmogljivosti paketa gostovanja.

 •  Your site has been limited within the past 24 hours.

Povzetek opozarja, da cPanel račun v zadnjih 24 urah ni deloval tako kot bi lahko, ker je bila občasno dosežena zgornja meja zmogljivosti paketa gostovanja.

 •  Your site might hit resource limits soon.

Povzetek je opozorilo, da trenutno cPanel račun deluje na robu zmogljivosti paketa gostovanja.

Podrobneje se podatki o porabi omenjenih virov beležijo v razdelkih Details in Snapshots.

Details

S klikom na opcijo Details pridobimo podrobnejše podatke o trenutni porabi sistemskih virov in njihovi porabi v določenem časovnem obdobju. Privzeto vmesnik prikazuje porabo v zadnjih 24 urah, možno pa si je ogledati tudi podatke v drugih krajših ali daljših časovnih intervalih.

Podatki pa so prikazani v obliki grafov in tabele. Grafi prikazujejo porabo posameznih sistemskih virov, denimo CPU, vhodnih procesov in pomnilnika. Posebno pozornost velja nameniti grafu Faults, od koder lahko razberemo, kdaj je bila dosežena zgornja meja zmogljivosti paketa gostovanja. Še posebej velja biti pozoren na napake EP in pMEM, saj v tistem času spletna aplikacija vsaj nekaterim uporabnikom ni v redu delovala.

Tabela prikazuje porabo sistemskih virov v določenih časovnih intervalih (From – To) in vključuje podatke o povprečnih vrednosti posameznih virov (cpu, pMEM, EP, nPROC, IO, IOPS) v tem obdobju (a), največjih možnih vrednostih (l) in napakah (f).

Snapshots

Razdelek prikazuje posnetke porabe (t.i. snapshote) virov, ki se začnejo beležiti, ko je dosežen rob zmogljivosti paketa gostovanja. Prikazani so seznami procesov, spetnih HTTP poizvedb in SQL poizvedb. Levo zgoraj je mogoče definirati datum, v spustnem meniju Choose snapshot pa natančnejšo uro poizvedbe.

V tabeli lahko pod CMD vidimo ukaz, ki je proces sprožil, v stolpcu CPU delež procesorskega časa, ki ga je ta proces zahteval, v stolpcu MEM pa količino pomnilnika, ki ga je porabil.

Zakaj prihaja do napake Resource Limit Reached?

Ko spletno mesto doseže zgornjo mejo zmogljivosti paketa gostovanja, to lahko povzroči počasnejše delovanje spletne aplikacije ali napake tipa Resource Limit Reached.

Najpogostejši vzroki za preveliko porabo virov so:

 • neoptimizirana spletna aplikacija
 • veliko obiskovalcev v kratkem času
 • težave v spletni aplikaciji (npr. teme in vtičniki, ki za delovanje potrebujejo veliko virov)
 • neustrezno nastvljeno indeksiranje spletne strani

Najpogostejši tipi napak, ki se pojavljajo, pa so:

 • 504 Gateway Timeout: spletni HTTP zahtevek se ni zaključil v 120s (če morate izvesti proces, ki traja več kot 120s to naredite iz ukazne vrstice oz. ga razdelite na več HTTP zahtevkov, kjer vsak posamezen traja manj kot 120s)
 • 508 Resource Limit Is Reached: preveliko število sočasnih povezav na spletno aplikacijo
 • napake tipa 500, 503: lahko je zmanjkalo pomnilnika, ki je na voljo v paketu gostovanja, lahko pa gre za kaj drugega

Prehod na večji in zmogljivejši paket gostovanja

Paketi gostovanja se razlikujejo tudi v zmogljivosti, zato je včasih najboljša rešitev prehod na večji paket. Pri izbiri ustreznega paketa vam lahko pomaga naša ekipa, ki je dosegljiva na podpora@domenca.com in preko telefona 04 58 35 444.

Vam je članek pomagal?
Dislike 0
Ogledov: 347
Niste našli, kar ste iskali? Preiščite bazo znanja