Registracija za nove uporabnike

Uporabniške strani omogočajo pregled in nadzor nad vašimi zakupljenimi storitvami, izdanimi predračuni in računi.
V uporabniških straneh se tudi prijavite v nadzorno ploščo vašega paketa . Več informacij>>

Če še nimate dostopa do uporabniških strani, lahko s klikom na spodnji gumb ustvarite nov uporabniški račun.

Registracija


 Podatek ni obvezen. GSM številka ne bo javno objavljena. Uporabili jo bomo samo za obveščanje kontakta (potek storitve, tehnične težave ipd.).

 Vnesite veljaven E-poštni naslov. Ta naslov bo uporabniško ime za dostop v uporabniške strani, nanj boste prejeli tudi ponudbo/predračun.

 Dnevno obveščanje - obvestila o poteku storitev se pošljejo 60, 30 in 15 dni pred potekom storitve. Ponudba za podaljšanje storitev se pošlje 5 dni pred potekom storitve.

Enkrat mesečno - enkrat na mesec se pošlje obvestilo s seznamom storitev, ki potečejo v naslednjih dveh koledarskih mesecih. Ponudba za podaljšanje storitev se pošlje 5 dni pred potekom storitve.